Informacje jak dodać wpis:

Wpis zwykły za link zwrotny Wpis zwykły za SMS "Standard" Wpis premium za SMS "Silver" Wpis premium za SMS "Gold"
Ilość kategorii, w których można zamieścić wpis 1 1 2 3
Bez wymaganego linku zwrotnego tak nie nie nie
Wpis jest zamieszczony najwyżej w swoich podkategoriach nie nie tak tak
Wpis wyróżniony kolorową ramką na liście stron nie nie tak tak
Wpis wyróżniony w pokazie slajdów na stronie głównej katalogu nie nie nie tak
Ważność wyróżnienia - - 30 dni 30 dni
Cena Za darmo 3,69 PLN 7,38 PLN 11,07 PLN